Replik till Jonas Norberg och Sigge Knuutinen Carlsson, Vegonormnätverket, samt Per-Anders Jande som anser att kött/djurhållning är den största klimatboven och att det inte spelar någon roll om köttet som vi konsumenter äter produceras i Sverige eller någon annanstans i världen.

Fokusera på rätt saker i klimatdebatten

Inte oväntat svarade Vego-nätverket på min debattartikel om köttets klimatpåverkan.

Att mina påståenden skulle sakna faktastöd beror på vilka fakta man väljer att läsa. Inte bara de som passar syftet. Lantbruk är en del av ett naturligt kretslopp och är den sektor som binder och lagrar koldioxid från atmosfären.
 
För att kunna diskutera djur och klimat behövs grundläggande kunskaper om fotosyntes och kolets kretslopp som i korthet är att växter tar upp koldioxid och avger syre medan levande varelser tar upp syre och avger koldioxid. När gräsätande djur som kor, hästar, får, älgar, rådjur, bufflar med flera äter gräs och kraftfoder (kraftfoder är spannmål och baljväxter) så har dessa växter bundit lika mycket kol under sin växtperiod, som djuren avger under sin livstid och när vi äter köttet efter slakt. Kolet ingår alltså i ett kretslopp. Det är när vi använder oss av fossilt kol som en nettotillförsel sker. Därför är den viktiga klimatfrågan hur vi ska bli fossilfria.

Huvuddelen av svenska nötkreatur äter vallfoder, det vill säga gräs. Nästan hälften av jordbruksmarken är vall och ingår i ett kretsloppsbaserat odlingssystem där idisslarna måste finnas för att kretsloppet överhuvudtaget ska fungera. Många marker i Sveriges nordliga läge och med skog inpå åkerkanten passar inte till att odla vare sig spannmål eller bönor på. Det är gräs som är den absolut bästa grödan under våra långa sommardygn.
 
Det finns naturligtvis olika uppfödningsformer och därmed olika utfodringsvarianter, men i grunden äter alla svenska kor till största del vallfoder. Kraftfodret som i varierande mängd utfodras är spannmål (som oftast odlas på egna gården eller i alla fall i Sverige) och en del proteinrika baljväxter. Detta proteintillskott kan bestå av importerad certifierad (GMO-fri) soja, det är riktigt. Sojan står dock enbart för cirka 5 procent av fodermängden och minskar dessutom, eftersom vi försöker odla mer egna ärtor och bönor i Sverige.
 
Man kan inte generalisera och likställa köttproduktion i hela världen med de förutsättningar vi har här i Sverige, där vi nu bor. Det vi bör dra ner på är konsumtionen av importerat kött.
 
Varför inte fokusera mer på hur vi blir fossilfria? Även de importerade bönorna påverkar klimatet om transporterna går på fossil energi. Kanske till och med mera än köttet...

Se därför helheten och använd det sunda förnuftet. Klimatneutrala kor som äter gräs, och som ger oss mjölk och kött samtidigt som de skapar mångfald i landskapet och bidrar med gödning – eller flygplan och bilar som bränner fossil olja - vilket behöver vi mest? Jo vi behöver flygplan och bilar, men vi ska se till att de går på grön energi givetvis. Det är där vi måste fokusera och kraftsamla!

Per Willén, ordförande LRF Örebro
 

Tidigare artiklar i ämnet

Det hjälper inte att köttet kommer från Sverige
Publicerad i NA 13 mars 2016, underteckare Jonas Norberg och Sigge Knuutinen Carlsson, Vegonormnätverket, samt Per-Anders Jande

Det viktiga är att vi väljer det klimatsmarta köttet
Publicerad i NA 7 mars 2016, undertecknare Per Willén