Inledningstalare var Maria Larsson som snart har varit landshövding i Örebro län i ett år. Såsom bonddotter, bördig från Småland, visade hon upp genuin förståelse för lantbrukets villkor kombinerad med stor stolthet över Örebro län.

- Här finns så mycket av föreningar och entreprenörsanda att det skapar extra stora möjligheter.

Hon beskrev inte bara hur Länstyrelsen arbetade med olika typer av landsbygdsfrågor utan diskuterade också kring de tre framtidstrenderna globalisering, digitalisering och urbanisering där hon såg stora kopplingar till lantbruket.

- Den djurhållning som vi har i Sverige, med minsta möjliga antibiotika, innebär kvalitet som bara blir viktigare och viktigare. Tekniken spelar också en allt mer framträdande roll i den här professionen.

Deltagarna vid stämman bjöds också på tre framtidsspaningar i form av kokboksevent (Sverige börjar få allt fler matturister och det ges ut 400 nya kokböcker varje år), Vegafish (odling av ekologiska jätteräkor i Sverige) samt positiva samarbeten (exempelvis när ICA samarbetar med LRF och Grythyttan).

Stefan Ljungdahl från Lantbruksaktuellt diskuterade kring individens makt och lokal påverkan.

- Jag upplever att LRF som organisation åtnjuter stor respekt i samhället och näringslivet. För att vi ska kunna flytta fram våra positioner behjöver vi fokusera på vad det är som vi vill ska hända.

Under pausen diskuterade deltagarna vid fem stationer kring lantbrukets framtida utveckling och möjliga samarbeten i Örebro län. 

Till styrelsen med en mandattid på två år omvaldes Lars Eric Anderson från Örebro och Lennart Palm från Odensbacken. Per Willén, Gudrun Haglund Eriksson och Per Johansson kvarstår ett år. Per Willén valdes till regionordförande..

Som sig bör vid en stämma delades också många utmärkelser ut:

Silvernålar till Anders Wernersson, Jan Lundberg, Per Claesson, Per Andersson och Sven-Olov Jonsson.

Till årets lokalavdelning utsågs Grythyttans LRF-avdelning.

Familjen Lööw med Ewa, William, Jeanette och Simon Lööw från Storgården, Hidingsta utsågs till Årets lantbruksföretag.

För första gången delades stipendiet Ung Växtkraft ut på regional nivå av Länsförsäkringar och LRF och mottagare var Adam Arnesson.

Stämmouttalandet handlade om vilt. I det påpekar LRF Örebro på samma sätt som LRF Östergötland och LRF Södermanland att det regeringsbeslut som tagits om ändringar i jaktförordningen innebär att beslut om licensjakt och skyddsjakt äventyras och fördröjs så att djurhållning med betesdjur blir lidande.

På LRF Örebros Facebooksida hittar du fler bilder från stämman.