Det är inte lätt för ungdomar att välja utbildning. Naturligtvis vill man hitta en framtid som man kan trivas med och ett yrke som är intressant. Därför gäller det att inte välja enbart på intresse utan också efter den arbetsmarknadssituation som kan komma att råda framåt. Det är samhälleligt slöseri att utbilda sig till arbetslöshet. I det framtida kunskapssamhället kommer det att finnas ett skriande behov av alla typer av yrkeskunnigt folk, inte bara akademiker.

Kvinnerstagymnasiet i Örebro har utbildat många inom jord- och skogsbruk genom åren. Dessa gröna yrken har genomgått inte bara en teknisk revolution utan även hårda rationaliseringskrav vilket ställer förändrade krav på utbildningsanordnarna. Färre utbildningsplatser efterfrågas och en del skolor har lagt ned verksamheten. Det invecklade systemet kring gymnasieelevers rätt att få med sig skolpengen till en skola utanför den egna kommunen eller utanför den anvisade hemmaskolan gör att alla skolor tappar elever. Man kommer ned på nivåer som gör att det är svårt att hålla lärarkompetens och givetvis ännu svårare att få ekonomin att gå ihop.

Framtiden för Kvinnerstaskolan som enbart gymnasieskola ser därför problematisk ut. Vi i LRF är dock övertygade om att Kvinnersta skulle kunna vara en mycket bra plats för ett Grönt Kluster. Ett kluster innebär att företag och organisationer inom ett visst område kan träffas på ett otvunget sätt och utbyta erfarenheter och diskutera lösningar på problem. Det gör att 2+2 i många fall kan bli 5, därför att en annorlunda kunskap eller en annan infallsvinkel i ett problem kan ge en oväntad lösning. I det sammanhanget skulle Kvinnersta kunna finnas kvar som gymnasieskola och dessutom med en ljus framtid.

LRF ser en fantastisk möjlighet för utveckling och tillväxt i Örebroregionen om vi samlar alla intresserade, jord-och skogsbrukets organisationer, rådgivare, konsulter, banker, grossister, livsmedelsföretag, universitet, gymnasier, ja allt mellan jord och bord som vi behöver flera gånger varje dag. Tänk att inom området kunna testa och utveckla odlingssystem, tillredningsmetoder, hanteringsalternativ, tillagningssätt och utbildningsmetoder – allt i en skön och kreativ miljö.

Ett Grönt Kluster med en stark koppling till universitetsutbildningen i Grythyttan inom måltidskunskap och värdskap och naturbruksgymnasiet Kvinnersta inom mat och råvaror skulle göra Örebroregionen till förebild för resten av Sverige. LRF räcker ut handen – hur och var ska vi börja samarbetet?

Per Willén, regionordförande LRF Örebro

Ovanstående text publicerades som debattartikel i Nerikes Allehanda den 18 april 2016.