Ibland undrar jag om vi inte håller på att frakta oss till döds…

Vart jag åker i Sverige så byggs hela tiden nya logistikcentra och nya terminalbyggnader. Att vi handlar mer och mer det är uppenbart, oavsett om det är importerade varor eller ”härproducerade” dito. Jag är inte emot handel och försöker att inte vara bakåtsträvande, men ibland undrar jag i alla fall… Hur många omlastningar ska en vara behöva, för att komma från A till B?

Örebro har ett logistiskt bra läge, det märks på alla lagerbyggnader som redan har uppförts. Givetvis vill jag också att regionen och Örebro utvecklas bra, men är det bara trafik och omlastning som är intressant?

Länge har jag tyckt att Örebro Kommun har skött sitt byggande ganska bra. Man har förtätat eller snarare byggt ihop stadsdelar, och varit ganska klok i sitt markanvändande. Detta gick över när nyheten om det nya logistikområdet på Törsjö kom häromdagen. Tillbaka till enkelheten att bygga på en plan åker, där är det lättarbetat och okomplicerat. Man kallar det att utveckla – som att åkermarken skulle vara outvecklad. Matjorden på åkern ”tillverkas” inte. Åkrarna har varit brukade och skötta i århundraden, de har försörjt människor med mat, och tro det eller ej, det gör de fortfarande! Mat kommer inte till affären från ingenstans. Det krävs bönder och åkrar, för att producera grödor som är ätliga. Utan åkrar får vi en mycket torftig matsedel!

I miljöbalken står att man inte får bygga på åkermark, om inte alla andra alternativ har ansetts omöjliga. Så långt i tanken har nog inte Örebro kommun kommit. Kan det ha att göra med att Leif Carlsson redan äger detta området, och givetvis vill öka värdet på sin mark?

Örebro kommun har en högburen miljöprofil, man vill vara bäst. Det är miljöbilar, biogasbussar, biogasanläggningar och vindkraftverk. Miljökontoret är på alla bönder som hökar för varje litet misstag som kan tänkas ske. Men samtidigt satsar man på flygplatsen och på lastbilslogistik. Känns lite kluvet…

Vi lantbrukare har rent samvete. Vi är företagare med höga CSR-värden som arbetar som naturvårdare, klimat-räddare och miljöarbetare. Vi producerar mat med mindre klimatpåverkan än genomsnittet i Europa. Vi använder bara bråkdelar av de kemikalier som omvärlden nyttjar. Vi har lägst antibiotikaanvändning i djurhållningen efter Norge. Svenskproducerad mat har mycket hög livsmedelssäkerhet. När den svenska maten inte räcker till – då får ni äta importerad mat med lägre livsmedelssäkerhet, högre miljöbelastning, större klimatpåverkan och sämre djurhållning. Känn på den!

Därför ska vi vara rädda om åkermarken i Sverige – även de 76 hektaren i Törsjö!

Per Willén, regionordförande LRF Örebro län