Antalet gårdsbesök med rådgivning om åtgärder som kan minska fosforläckaget ska öka och förhoppningsvis leda till att fler genomför åtgärder ute på gårdarna.

Lantbrukaren vet ofta bäst själv var på gården åtgärder kan ge resultat och det gäller att se till att rätt åtgärd görs på rätt plats.

Greppa Näringens fosforkampanj kommer att pågå under 2016 och 2017. Många olika aktiviteter, förutom rådgivning, kommer att genomföras för att öka kunskapen om fosfor och stimulera till åtgärder. Bland annat kommer kurser för både lantbrukare och rådgivare att ordnas.