I dag står det gröna näringslivet för 4,7 procent av jobben i länet, och det finns en tydlig potential till fler jobb. Både jordbruket och skogsbruket har möjlighet att växa. Det visar en ny rapport från LRF om det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället. Rapporten presenterar ny fakta om vad de gröna näringarna erbjuder i form av sysselsättning och tillväxt, hållbar utveckling och en levande landsbygd.

Det gröna näringslivet i Örebro län bidrar bland annat med:

  • 5,2 procent av bruttoregionalprodukten
  • En nära koppling till FNs 17 globala mål för hållbar utveckling
  • Arbetstillfällen i en livsviktig bransch


-  Det är lätt att ta det för givet, men här producerar vi livsmedel i världsklass, säger LRFs regionordförande Per Willén . Vi producerar också miljönytta och den allra största klimatnyttan ger den välskötta växande skogen.

Det gröna näringslivet har en viktig roll för sysselsättningen i Sverige. Här arbetar 223 000 personer i företag som tillsammans står för 5 procent av sysselsättningen.

Jord- och skogsbruket tillhör även de delar i näringslivet där det skapas flest nya jobb när omsättningen stiger. En efterfrågeökning på 1 miljon kronor i jordbrukssektorn leder till hela 2,5 nya jobb i Sverige, vilket kan jämföras med genomsnittet för hela den svenska ekonomin på 1,4 nya jobb för varje miljon i ökad efterfrågan. I Örebro län ligger Service och Spannmål på topp med 2,64 respektive 2,34 nya jobb i länet vid en efterfrågeökning i det egna länet. Merparten av sysselsättningseffekten tillfaller det egna länet då jordbruket främst efterfrågar lokala resurser. En efterfrågeökning på 1 miljon kronor i jordbrukssektorn leder till hela 2,23 nya jobb i länet.

LRFs medlemmar driver tillsammans knappt 70 000 företag och det gröna näringslivet står för nästan 4 procent av Sveriges BNP.

Läs den nationella rapporten här.

Klicka på länken till höger för att läsa hela länsrapporten.