- Det är mycket som görs bra inom LRF, men framöver behöver vi bli ännu vassare i framförallt miljö- och klimatfrågor, sade Lars Rosén som är ordförande i Grythyttans LRF.

Andra viktiga frågor under kvällen var den regionala livsmedelsstrategin i Örebro län där man anser att LRF behöver driva på mer genom olika typer av inspel. Regionordförande Per Willén berättade dessutom om hur det pågående arbetet med att bilda ett länsövergripande kluster för de gröna näringarna fortskrider.

Kvällen inleddes med ostprovning av svenska ostar under ledning av David Pettersson och Magnus Svensson från LRF Östergötland.  

- Beskrivningen av ostarna och de tillhörande varumärkena gav verkligen mersmak, sade flera av deltagarna och kunde tänka sig att genomföra svenskostprovningar i fler sammanhang, både på möten och vid egna middagsbjudningar.

Från LRFs regionkontor deltog Anna Åman och Maria Mehlqvist.

- Det finns ett imponerande engagemang att rusta sina lokala LRF-föreningar för både nutid och framtid, sade Anna. Flera pratade om att man upplever att lokalföreningen gör stor medlemsnytta och därmed är det mycket givande att vara företroendevald.