I Askersunds kommun är i nuläget sju lantbruk klara för att ta emot praktikanter inom näringarna mjölk, nöt, får, ägg och maskinskötsel. Samtidigt pågår arbetsplatsintroduktion kontinuerligt och en lantbrukare vill anställa sin praktikant med lönebidrag. I Karlskoga pågår jobbmatchning och två lantbruk är klara för att ta emot praktikanter inom köttuppfödning och mjölk. I Örebro finns två praktikplatser inom får och på farmartjänst. I Laxå finns en praktikplats på mjölkgård/mejeri.

Den 25 oktober i Karlskoga och den 15 november (prel) i Askersund kommer LRF-projektet ”Landet Runt” att anordna möten under rubriken ”Med nya invånare följer nya möjligheter”.  Ägare och brukare av jord och skog börjar nu att hitta affärsmöjligheter i boenden, praktikanter och arbetskraft. Därför bjuder man nu in till en kväll för att fånga de frågor, behov och kreativa idéer som finns ute i stugorna.