Målen för den nationella livsmedelsstrategin är nu tagna. LRF ser det som viktigt att man i Örebro län även tar fram en regional variant. LRF Örebro har formulerat ett visionsdokument kring just detta där potentialen i länets livsmedelsproduktion beskrivs. 

- Vi vill och vi kan producera mer mat, så dra nytta av det, sa Per Johansson som är ledamot i LRF Örebros styrelse.

Deltagarna i mötet lotsades genom ett antal stationer där möjlighet gavs att diskutera olika områden som är avgörande för en livskraftig livsmedelsproduktion i länet.

Rent geografiskt ligger Örebro väldigt bra till och borde vara ett län dit mycket dras.

- Dessvärre har trenden varit tvärtom, men det går att vända! visade Per Willén på en karta över slakterier och mejerier i landet.  

 

Ett fundament för en livskraftig produktion är den enskildes rätt att äga och bruka skog och mark.

- Äganderätten ger drivkraften att bruka, inte missbruka, och bygger på frihet, ansvar och förtroende, berättade Lars Eric Anderson från LRF Örebros regionstyrelse. Idag finns det mycket som inskränker just detta och vi måste inse åkermarkens värde för livsmedelsproduktion.

Historiskt sett så har ängs- och betesmarker minskat i länet. Därmed finns stor potential när det gäller betesmark. Örebrö län kan dra nytta av sina förutsättningar och resurser och i de norra länsdelarna skulle djurantalet kunna öka.  

Det ska vara en självklarhet för de offentliga köken att i första hand välja svenskproducerade livsmedel. Svenska livsmedel är trygga när det gäller salmonellafrihet, antibiotikaanvändning, kemikalierester och djurvälfärd.

- Har ni funderat på att vi i Sverige kan känna oss trygga med att äta ägg som inte är helt genomkokta, eller smaka på sockerkakssmeten? frågade Marie Lönneskog Hogstadius från LRF. Med Sveriges salmonellaprogram kan vi känna oss trygga med att svenska ägg är salmonellafria!

Aktiviteten blev febril när deltagarna fick gissa hur mycket mer antibiotika man använder i några europeiska länder i förhållande till Sverige, genom att sticka ner sprutor i köttfärs från olika länder. Detta visar så tydligt vilken god djurhälsa vi har i Sverige och att vi endast ger antibiotika för att behandla sjuka djur, inte i förebyggande syfte. 

Livsmedelsproduktion handlar även om företagande och med fler livskraftiga företag i länet skapas både tillväxt och arbetstillfällen. Idag står det gröna näringslivet för 4,7% av jobben i länet och ett jordbruksföretag skapar i genomsnitt 2,49 arbetstillfällen vilket ger både sysselsättning och skatteintäkter!

Slutligen diskuterades viltets påverkan på livsmedelsproduktionen. LRFs budskap är att rovdjur och vilt ska få finnas men det får inte störa livsmedelsproduktionen. En undersökning som Länsstyrelsen i Örebro nyligen genomfört visar att förekomsten av varg påverkar får- och lammföretag negativt i länet. Även skador på grödor från hjortar och vildsvin måste minskas kraftigt. 

Sammantaget gav mötet en bra bas att utgå ifrån och deltagarna var överens om att arbetet och dialogen kring att ta fram en regional livsmedelsstrategi måste fortsätta. 

- LRF kommer att vara en drivande part i detta arbete, konstaterar Per Willén.