LRF Örebro län hade tillsammans med nötköttsproducenterna i Örebro län och Närkes slakteri bjudit in till träffen. Syftet var att ge en bild av hur marknaden ser ut och ha en dialog med nötköttsföretagare för att öka förutsättningarna för en lönsam nötköttsproduktion i länet.

På frågan vad slakteriet och marknaden efterfrågar blev svaret att allt behövs. Det behövs olika raser och även olika storlekar på djuret.

- Det viktigaste är ett jämnt flöde av djur, menade Mats Larsson. Det är där den stora utmaningen finns. För att försäkra detta jämna flöde över året behöver kommunikationen mellan slakteri och producent bli bättre, något som vi på Närkes slakteri nu ska jobba vidare på.

Under träffen passade även LRF på att dela ut priset till 2016 års nötköttsföretagare i Örebro län. Priset gick till Göksholm gård med Karl-Fredrik Leijonhufvud i spetsen. Motiveringen löd:

Priset till årets dikoföretag med växtkraft går till Göksholm Gård som drivs av Karl Fredrik Leijonhufvud.Göksholm bedriver KRAV-certifierad köttdjursuppfödning med fokus på naturbeten med höga naturvärden. Företaget är i ständig utveckling. Man har byggt nytt stall, antalet dikor har utökats, stora arealer betesmarker har restaurerats och man har börjat sälja kött i egen regi. Företaget har fortsatt framtidstro och planer på att restaurera mer beten och räkna på ytterligare stallkapacitet. Göksholms gård är även ett positivt föredöme då de är en arbetsgivare som ofta lyfter fram personalen som en ovärderlig tillgång i företaget. Personalen får ofta följa med på nätverksträffar och utbildningar som rör nötköttsproduktionen.