– Det är kanonkul att få guldmedalj. Jag har ångrat att jag inte varit mer noggrann med att engagera mig för det. Då hade jag kanske fått den tidigare. Nu hann min bror före, säger Claes Bergström.

Claes har varit anställd på Kvinnerstagymnasiet i 46 år, först som andreman och därefter som förman. Han fyllde 65 för några år sedan, men har fortsatt på skolan och är nu åter andreman.

– Jag har älskat att vara anställd och har alltid velat ha det så. Det lockande inte att ta över föräldragården, det fick min bror göra. På så vis har jag hunnit med både kor och andra intressen.

Claes är en sann djurvän och det var djuren som fick honom att välja mjölken. Han anser sig ha ett riktigt koöga – förmågan att kunna se hur korna mår och vilka som behöver extra omsorg.

Claes föder också upp hundar av rasen chow chow, vilket gett honom en hel del medaljer. Nu får han även en guldmedalj för sitt fina arbete med korna. Skolan har runt 90 stycken som går i en lösdrifts-ladugård. Här finns SLB, SRB, Jersey och ett par fjällkor, varav en snart har mjölkat 100 ton mjölk.

Omsorg om djuren och fokus på hygien är viktigt för att lyckas med mjölken, säger Claes.

– Vi är noga med att hålla rent hos våra kor och bevakar hygienen genom hela mjölkningsprocessen. Det är kunskap vi för vidare till våra studenter. Vi drillar dem hårt i renhållning.

Antalet elever med jordbruksinriktning har minskat under några år, men i fjol såg skolan en ökning.

– Det är roligt och man hoppas ju att det finns ett intresse för att driva mjölkgårdar. De behövs, de ger jobb och öppna landskap och vi behöver en livsmedelsproduktion i Sverige, säger Claes.

I Örebro län belönas även Mats Axelsson i Kumla med LRF Mjölks Guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 74 mjölkgårdar i länet.

Fakta om guldmedaljen:
Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas guldmedaljen ut till 39 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen