Syftet med mötet på Trädgårdshallen i Örebro var att skapa direkt kontakt och direkta affärer mellan restauranger (måltidsnäringen) och primärproducenterna.  

- Producenterna visade upp sig och visade också att de ville sälja, säger Anna-Karin Landin på Hushållningssällskapet. Restaurangerna visade ett stort intresse av att hitta och köpa lokala och närproducerade livsmedel.

Mötet var en del av EU-projektet "Samarbete/Kortare livsmedelskedjor och lokala marknader. 

Mötet blev över förväntan en mycket lyckad tillställning där viktiga kontakter snabbt knöts, säger Anna-Karin Landin.