Sex motioner hade kommit in och behandlades. De rörde kontakt med medlemmar i lokalavdelningarna, om rabatter på tjänster via LRF-medlemskapet, om åkermark som nationellt riksintresse, om avsättningar och produktionshämmande åtgärder inom skogssektorn, om allmänhetens och särintressens talerätt mot skogsägarens avverkningsrätter och om begränsningar i framkomlighet för arbetsfordon i tätbebyggda områden. Mest diskussioner blev det kring den centrala frågan om äganderätt där många av stämmodeltagarna underströk hur viktigt det är för hela Sverige att vi har ett välskött, aktivt och lönsamt skogsbruk.

Till årets lokalavdelning i Örebro utsågs Hjulsjö LRF-avdelning.

Till Årets lantbruksföretag i Örebro län utsågs Ann-Charlott och Jörgen Larsson. 

Ung Växtkraft delades ut av Länsförsäkringar till Regina Fallberg som driver Stall Släte.

Silvernålar delades ut till Rune Haglund, Lawrence Jonsson, Conny Pettersson,  Ingemar Johansson och Per Johansson.

Per fick dessutom blommor och en vacker ko-tavla eftersom han i samband med stämman avgick ur regionstyrelsen.

LRF Ungdomen berättade om den verksamhet som de hade bedrivit under 2016.

Mona Nordberg Holmsten som är medlemschef på LRF visade på vikten av en fortsatt aktiv medlemsrekrytering samt var mycket stolt över den nytta LRF gjort när det gäller att stötta medlemmar som drabbats av olika slag av kriser.

Till regionstyrelsen omvaldes Per Willén och Gudrun Haglund Eriksson. Johan Linderkers nyvaldes och kvar i styrelsen på mandat som har ett år kvar är Lars Eric Anderson och Lennart Palm.