Bredband via fiber

Utbyggnaden går snabbt framåt. LRFs roll är framförallt att hjälpa till med markfrågan. Här är några punkter att tänka på:

  • En bra och tidig dialog mellan markägaren och nätbyggaren.
  • Markägaren ska hållas skadeslös för det intrång som fiberkabeln ger. Skador ska repareras och/eller ersättas.
  • Kabeln ska inte förhindra jord- och skogsbruk och i likhet med alla andra kablar ska kostnadsfri utsättning ske inför grävarbeten. Om markägaren vid exempelvis en täckdikning behöver korsa fiberkabeln, ska nätägaren betala för merkostnaderna.

LRF Konsults intrångsgrupp och Coompanion har tagit fram ett markavtal som balanserar parternas intressen på ett bra sätt. Detta hittar du en bit ner på följande länk: http://www.bredbandivarldsklass.se/Byanatsforum/Informationsmaterial/

Jämför det avtal som nätbyggaren/aktören erbjuder med ovanstående markavtal. Om det saknas något i deras bör man som markägare kräva att det villkoret ska finnas med innan man skriver på.

 

Bredband via mobilnätet eller via satellit

Det mobila nätet är under ständig utbyggnad och utveckling. Det finns många olika operatörer med många olika typer av erbjudanden, och med varierande täckning.

Satellitbredband fungerar över hela Sverige. Det som krävs är fri sikt till satellit, en extern parabolantenn och ett satellitmodem.

Läs mer här: http://www.pts.se/tradlostbredband

 

Bredband via radiolänk

Det som krävs är fri sikt mellan de överföringspunkter som sätts upp för att man ska kunna kopplas upp till ett rikstäckande nät för dataöverföring. I områden utan fast telekominfrastruktur är radiolänk, bortsett från satellit, det enda sättet att överföra data.

Läs mer här, där du också kan ladda ner rapporten ”Framtidens Radiolänk”: https://www.teracom.se/omvarld/framtidens-radiolank/