Här gör våra kompetenta bondekompisar ett stort och viktigt arbete. De kan vara en samtalspart, ett bollplank eller ett mänskligt stöd i svåra situationer. Självklart har de tystnadsplikt och när det finns behov slussar de vidare till professionell hjälp.

I omsorgsarbetet ingår även att hålla kontakt med myndigheter och Länsstyrelse och se till så att våra medlemmar blir bemötta och deras frågor hanterade på ett riktigt sätt. När frågetecken kring ett ärende uppstår kan au alltid höra av dig till oss så kan vi slussa vidare till rätt hjälp och även vara ett stöd när det gäller att föra en dialog med berörd myndighet.

Det vi ofta stöter på i omsorgsarbetet är att vi inte hinner nå fram med hjälp i tid. Ofta blir vi uppmärksammade på ett problem eller en medlem som behöver hjälp i ett alldeles för sent skede. Här blir alla i organisationen viktiga! Det kan vara du som granne eller kollega i lokalavdelningen som först får signaler om att någon behöver hjälp och då är det bra att veta att det finns ett stort nätverk som är redo att hjälpa till.

Ibland är den lokala kontakten tillräcklig men ibland kan man behöva bolla frågan med någon som står utanför.

Slå gärna någon av oss i omsorgsgruppen en signal - vi finns till för att hjälpa! Som en klok bondekompis en gång sa ”Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra, hör av dig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke!”

/Maria Mehlqvist, ansvarig för omsorgsarbetet inom Örebro/Östergötland/Södermanland

Ansvariga för omsorgsarbete i respektive region:

Örebro: Gudrun Haglund Eriksson, 076-848 64 65 Östergötland: Per Wendler, 070-2068481
Södermanland: Stefan Wistrand (även bondekompis), 070-369 40 98