TV-teamet pratade med Gudrun, Mohammed Haj Ibrahiem och de övriga från Vuxenskolan. Mohammed hade jobbat som praktikant hos Gudrun efter att ha först gått den utbildning i bland annat svenska som SV erbjöd på asylförläggningarna.

- För mig som företagare är det en förutsättning att de praktikanter man tar emot har grundläggande förkunskaper som man kan bygga vidare på. Muhammed kunde en hel del svenska och förstod mycket av hur det svenska samhället fungerar.

TV-teamet stannade i tre timmar på gården och pratade ingående med både Gudrun och med de fyra personer som deltog från Studieförbundet Vuxenskolan.

- Min känsla var att de verkligen ville lyssna och förstå, säger Gudrun. De vill kunna visa i Belgien hur vi arbetar i Sverige och var mycket intresserade av hur SV tidigt kommit i kontakt med asylsökande och flyktingar genom att erbjuda svenskaundervisning redan på förläggningarna.