Det hela började med en sopplunch där Per Hellqvist berättade om sitt företag och om hur det har utvecklats under årens lopp.

Därefter gick man ut och tittade som hastigast på ett mobilt utsädesrenseri som var där under dagen.

Gruppen fortsatte mot en uppställning av traktorer och tröska som illustrerade några trafikhinder som kommunen infört.

Det försvårar framkomligheten för lantbrukets fordon och innebär risk för skador på maskiner och kommunens skyltar. Diskussionerna som följde gav en förståelse för lantbrukets problem i sammanhanget.

Kommunen har också beslutat att införa max 12-tons totalvikt genom Hallsberg, vilket skulle betyda stora problem för det lokala lantbrukets transporter om det genomförs. Detta togs också upp och diskuterades.

Några gäster, bland annat kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson,  provåkte tröskan.

Håkan Broman förevisade markanvändningen inom kommunen. Hur stor areal som vi har per person i kommunen och hur mycket av detta som är skog, åker, bebyggelse, vägar
och så vidare.

Han visade och diskuterade också om självförsörjning, vad en person konsumerar under en vecka och hur stor andel av det som konsumeras som är importerat.