Problemen med vildsvin breder ut sig i länet och på många ställen kan man se att de ökar i antal. Det gör frågan angelägen att ta upp på ett möte för LRF Örebros förtroendevalda ledare. På sina håll orsakar vildsvinen stora skador i grödor.

Marie Lönneskog Hogstadius, från regionkontoret, berättade om arbetet med en regional livsmedelsstrategi i länet. Under hösten kommer Region Örebro län och Länsstyrelsen att bjuda in till olika möten för de olika arbetsområdena i strategin.

- Det är viktigt att så många som möjligt av oss deltar på dessa möten, uppmanade Marie.

- Nu måste vi engagera oss och se till så att våra behov och önskemål tillgodoses!

Marie peppade även kommungrupperna och lyfte deras viktiga påverkansarbete.

Jan Lundberg, från Askersunds kommungrupp, berättade om deras arbete och goda relation med tjänstemän och politiker i kommunen.

Med under kvällen var även Eleonore Marcusson från LRF Mälardalen, som tillsammans med kollegan Jon Wessling, kommer att stötta upp regionen kring arbete med vatten- och miljöfrågor nu när Åsa Wolgast Broberg har slutat på LRF. Eleonore ser fram emot att jobba tillsammans med LRF Örebro och kommer gärna ut till kommungrupper och lokalavdelningar.