Per Willén, Johan Linderkers och Lennart Palm deltog från LRF Örebros regionstyrelse. Från personalen var regionchef Erik Erjeby och Maria Mehlqvist med. Mötet hölls i Johan Linderkers nybyggda mejeri med blivande servering. Där berättade han för mötesdeltagarna om sitt företagande med mjölkproduktion, förädling av livsmedel och restaurangverksamhet.

Vidare berättade regionordförande Per Willén om lant- och skogsbruksnäringen i Örebro län.

- Vi har historiskt varit ett starkt mjölklän, men antalet mjölkbönder har stadigt minskat. Vi har stor potential för djurhållning och betesdrift, speciellt i norra länsdelen. Rovdjuren är en utmaning för de betande djuren. Andra tongivande frågor i länet är äganderätten, regional livsmedelsstrategi, utveckling av ett kluster som samlar branschen samt bristen på veterinärer.

LRF Dalarna representerades av Jan Tholerus, vice ordförande, ledamöterna, Bengt Halvarsson, Malin Petterson Lindgren, Anita Boman Daniels och regionchefen Håkan Johansson. Äganderätten och rovdjursfrågan är prioriterade även i Dalarna.

Palle Borgström förklarade hur LRF nu försöker få regeringen att ge tydliga instruktioner i regleringsbrev till myndigheter att de ska prioritera tillväxt och produktion. Det viktigaste målet för LRF är att regeringens beslutade livsmedelsstrategi genomförs i praktiken.

I Örebro län pågår ett arbete med att ta fram och besluta om en regional livsmedelsstrategi.

- För oss är det viktigt att strategin ser potentialen i primärproduktionen, säger Per Willén.