På träffarna har länsstyrelsens djurskyddsinspektörer berättat om hur en kontroll går till och vilka de vanliga bristerna är för olika djurslag. Det man som djurägare ska kunna förvänta sig av länsstyrelsen är ett professionellt bemötande, att inspektören ska kunna visa upp legitimation och att en normalkontroll ska aviseras inom 24 timmar innan kontrollen ska utföras.

Syftet med träffarna är att skapa en dialog och förståelse mellan djurägare och djurskyddsinspektörer, något som välkomnas av Länsstyrelsen som också vill ha inspel på vad de kan göra bättre.

- Många djurägare känner sig oroliga inför en kontroll och tycker att situationen känns jobbig. Länsstyrelsen tipsade om att man gärna får ha med sig en vän, granne eller besättningsveterinär vid en kontroll, berättar Maria Mehlqvist som är ansvarig för omsorgsfrågor på LRFs regionkontor.

- En upptäckt brist vid en kontroll behöver inte vara så dramatisk, säger Idamaria Lundström som är djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Örebro. Det är vanligt att brister finns och ofta går de att åtgärda ganska enkelt. En brist är inte detsamma som ett föreläggande.

- Det finns en efterfrågan på fler träffar vilket vi planerar för till nästa år, säger Maria Mehlqvist.