Jan Lundberg, som är LRFs kommungruppsordförande i Askersund är glad över att målinriktat arbete ger resultat:

- Vi i LRF har nu i tjugo år varit med och träffat kommunens toppolitiker och näringslivschef tillsammans med företagare, handel och storföretag sex gånger om året. Det är lite unikt med det här nära samarbetet, men det är också en av förklaringarna till att Askersund kommer så högt i så många olika rankingar. Jag tror att det här är den femte utnämningen bara det här året.

LRFs 140 000 medlemmar representerar 70 000 företag inom 63 olika landsbygdsnäringar. I varje kommun tar politiker och tjänstemän en rad beslut som påverkar möjligheten att driva företagsamhet inom det gröna näringslivet.

- Kommunerna har stort självbestämmande och makt. Därför är dialogen mellan svenska bönder och kommunernas politiker och tjänstemän den kanske viktigaste faktorn för att få lantbruksverksamheten att fungera och bli lönsam. Vi vill att de hjälper oss att göra rätt istället för att leta fel, säger Palle Borgström, som är LRFs förbundsordförande.

En viktig fråga som Askersunds kommungrupp är engagerade i just nu är var det är lämpligt att hitta ny industrimark eftersom kommunen expanderar och har slut på lämplig mark.

- Från LRFs sida för vi fram att vi vill göra långsiktiga affärer, att på förhand veta vilken mark som kommer att tas i anspråk, och det lyssnar man på. Däremot diskuterar vi om var denna nya mark ska finnas. Kommunen vill gärna ha den nära riksväg 50 som är lite av en pulsåder genom kommunen, medan vi i kommungruppen menar på att man borde kunna utnyttja nedlagda industriorter som ligger på aningen längre avstånd från riksvägen men där man inte behöver ta produktiv jord- eller skogsmark i anspråk för byggandet, säger Jan Lundberg.

Senast igår hölls ett möte med näringslivets styrgrupp där man bland mycket annat diskuterade kring kommunens kommande cykelvägsplan. Det är samma sak med besöksnäringen som också kan påverka lantbruket.

- Så vi i kommungruppen har mycket att bita i om vi bara orkar och kan. Vi får i ett tidigt skede reda på vad som är på gång och får därmed möjlighet att ge synpunkter, säger Jan Lundberg.

Här hittar du mer om Årets Gröna Kommun.