Cirka 50 skyttar och hundförare deltog från flera jaktmarker som Stubbetorp, Systeräng, Genstorp,Körtingsberg-Körtinge och Västanmossa! Samlingen skedde klockan åtta på respektive område och skyttarna placerades ut. Klockan nio släpptes hundarna samtidigt över hela området. Jakten avbröts klockan tolv och man observerade även många älgar, hjortar och rådjur mm.

Det var en trevlig och social “bredbandsjakt” över gränserna och alla tyckte det var något att bygga vidare på.  Kanske blir det fler gemensamma jakter i framtiden?

Viby LRF bjöd på korv vid Genstorps Jaktstuga där cirka 40 jägare hade samlats efter jakten. Henrik Widlund som hade hjälpt LRF och jaktledarna gjorde en summering av dagen och resultatet och ordförande Jan Bergsten tackade alla närvarande för dagens goda insatser.

- Iden kom från Anders Eriksson, Systeräng och har jobbats vidare med av styrelsen i Viby LRF. Vår expert heter Henrik Widlund och bor utanför Degerfors. Han har samordnat ett antal sådana här jakter främst vid Svenska Jägarförbundets jaktmarker i Skogaholm. Tio till femton hundar med förare vid jakten och några till för eftersök deltog. Det sista jag hörde var fem fällda vildsvin totalt, säger Jan Bergsten.

Viby LRF är mycket nöjda med engagemanget hos alla inblandade och hoppas att detta kan bli en fortsatt tradition.

Text:  Christer Sätterqvist som själv deltog i dagens jakt.