Det stora område som Distriktsveterinärerna i Lindesberg nu ska täcka upp kan medföra långa väntetider för djurägare. Därför är det angeläget att få till ett fungerande joursystem där privatpraktiserande veterinärer kan samarbeta med Distriktsveterinärerna. Vid mötet den 12 december kunde Per Willén, ordförande i LRF Örebro, meddela att Distriktsveterinärerna har tagit till sig i princip samtliga inspel de fick i samband med det första mötet i Askersund i maj. På mötet i Askersund medverkade även Jordbruksverket, som ansvarar för Distriktsveterinärerna.

- Bland annat tittar Distriktsveterinärerna på möjligheterna att införa ett journummer som man kan ringa till oavsett var i landet man bor. På det viset slipper djurägaren att ringa till flera olika veterinärstationer. De undersöker även möjligheter att kunna ringa in extra kollegor vid behov, berättar Per Willén.

På mötet medverkade några privatpraktiserande veterinärer och de är positivt inställda till ett sådant samarbete, men då måste Distriktsveterinärerna lyssna på deras krav och önskemål. Dessutom måste Jordbruksverket ta ägarskapet i frågan och driva på för en förändring.

- Frågan är fortsatt aktuell. LRF Örebro kommer nu att gå vidare genom att försöka samla ihop länets privatpraktiserande veterinärer och lyssna till deras önskemål och tankar för att få till ett samarbete med Distriktsveterinärerna. Allt för att främja en långsiktig djurhållning med ett säkrat djurskydd i länet, säger Per Willén.