Oavsett om du är vald fullmäktige från din avdelning och vill läsa på eller om du är allmänt intresserad av frågorna som kommer att tas upp på LRF Örebros stämma har du nytta av program och stämmohandlingar.

Till stämmosidorna!