- Våra inspel var att det främst är djurgårdar som har svårt att hitta personal, berättar Maria Mehlqvist. 

Arbetsförmedlingen har precis upphandlat en uppdragsutbildning för skogsmaskinförare med utbildningsort Örebro.

- Detta är vi mycket positiva till och spelade in att det vore intressant om de kunde göra något liknande på djurskötarsidan. Det ska de nu titta vidare på.

Under mötet diskuterades också behovet av att de gröna näringarna profilerar sig och gör sig synliga och attraktiva för potentiella arbetssökande.

- Vi ska nu tillsammans med Arbetsförmedlingen se om det går att ordna någon form av rekryteringsmässa riktat till de gröna näringarna framöver, säger Maria Mehlqvist.