LRF Örebros regionstämma inleddes med ett inspirerande politikermingel där flera politiska partier visade upp sig och svarade på frågor. Därefter tog måltidsforskaren Richard Tellström med åhörarna på en intressant resa genom matkulturen genom årtusendena under titeln ”Framtidsdrömmar och verklig framtid – perspektiv på Livsmedelsstrategin”. Han avslutade med att efterlysa lite mer action i de regionala livsmedelsstrategierna så att det blir mer verkstad och inte bara ännu fler strategier. Detta blev en mycket bra inledning till Region Örebro och Länsstyrelsens presentation av Örebro läns regionala handlingsplan som innehöll många konkreta förslag. LRFs regionordförande Per Willén passade naturligtvis på att understryka att mycket av de samarbeten som efterfrågades lättare kommer till stånd om man har ett grönt kluster.

Utmärkelser vid stämman:

Silvernålar delades ut till Helena Jansson (Degerfors), Johnny Jansson (Degerfors), Hans Olsson (Ekeby-Gällersta-Norrbyår), Håkan Alkman (Ekeby-Gällersta-Norrbyås) samt avgående regionstyrelseledamoten Lennart Palm.

Till årets lokalavdelning utsågs Fellingsbro lokalavdelning.

Anna Olzén och Magnus Eriksson från Glanshammar fick priset för Årets Lantbruksföretag.

Håkan och Ingrid Bengtsson från Bäcktorps gård, Kopparberg, fick priset för Årets nötköttsföretagare.

Motioner till stämman:

Det hade inkommit sex motioner till stämman: PostNord, Brukandekrav på träda, Minerallagstiftningen, Myndigheters verksamhetskontroller, Återvinning av sträckfilm samt Land och ATL. Stämman beslutade att samtliga utom den sista utgör underlag för motioner från LRF Örebro till LRFs riksförbundsstämma.

Aktuella frågor

Styrelsen uppdaterade om aktuella frågor: Per Willén berättade om veterinärsituationen i länet, Gudrun Haglund-Eriksson om rovdjursituationen, Lennart Palm om vildsvin, Johan Linderkers om regional livsmedelsstrategi, Lars-Eric Andersson om frågan om förhållandet mellan stad och land på temat Ska det hända något ska det hända på landsbygden.  SV presenterade integrationsprojektet som fungerat mycket bra i samarbete med LRF och har lett till 15 personer i praktik och därefter 8 i anställning. LRF-ungdomen fanns också på plats och presenterade sin verksamhet och sina planer inför framtiden.

Två nya ledamöter i regionstyrelsen

Valberedningen föreslog en utökning av styrelsen från fem till sex personer. På en tid av två år valdes 2 år Lars Eric Anderson, Örebro (omval), Ann-Sofie Andersson, Vintrosa (nyval) och Christoffer Carlander, Finnerödja (nyval). Övriga i styrelsen är Per Willén, Askersund Gudrun Haglund Eriksson, Närkesberg, Johan Linderkers, Nora. Till regionordförande omvaldes Per Willén, Askersund.