Tidigare handlade de IT-tjänster som ingick i cloud computing främst om lagring av data eller serverprogram, men med de ökade möjligheterna hos 5G-näten kommer man även att ha möjlighet att påverka riktiga moln på himlen.

-  Det hela bygger på att 5G-signalerna sänds genom luften och det finns möjlighet att modifiera och modulera dessa signaler så att de rent fysiskt kan knuffa på och påverka de moln som de passerar, säger Beth Revader som är utvecklare på Water from Above .

Med den nya molntjänsten blir det alltså möjligt att antingen flytta undan moln där man vill ha mer värme och solsken eller också placera moln där man vill ha mildare väder och skugga. Ett tillval till appen ger möjlighet att frigöra regn från molnet när det väl hamnat på rätt plats.

- Med andra ord blir det helt naturlig konstbevattning från himlen, på det sätt som växterna föredrar och som ger optimala odlingsförhållanden, fortsätter Beth Revader.

Med möjligheter att detaljstyra molnighet och nederbörd blir fler nöjda med vädret under semesterperioden.

- Samtidigt som lantbrukaren bevattnar sin odlade mark kan man låta den näraliggande badplatsen få sol och värme, alla blir glada och nöjda, avslutar Beth Revader.