Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och i svensk lagstiftning 2004. Efter gediget påverkansarbete från LRF har förslaget reviderats. I den nya lagrådsremissen läggs större ansvar på enskilda markägare och grundas mer på frivilliga insatser. Branschen behöver nu visa att åtgärder för bättre vattenkvalité vidtas och att det fungerar med frivilliga insatser.

- Ett första steg är att alla ansluter sig till Greppa Näringen (www.greppa.nu). Ett annat exempel på engagemang kan vara att bilda vattengrupper där markägarna kring ett vattendrag samlas och tittar på lämpliga åtgärder och tar hjälp av expertis, säger Erica Pershagen, ansvarig för miljö-och vattenfrågor på LRF-kontoret.

Lars Eric Andersson i regionstyrelsen uppmanade alla att gå hem och fundera på lämpliga åtgärder. Nästa steg är att Erica och Lars Eric träffar Länsstyrelsen för att diskutera vidare hur vi kan jobba med dessa frågor.

- Vattenfrågan skulle kunna vara ett kommande ämne för en SV arena, tipsade Susanna Jordan.

Förra året ordnade SV och LRF diskussionskvällar (SV arenor) om äganderätt som drog mycket folk. Studieförbundet Vuxenskolan kan hjälpa LRFs avdelningar att ordna olika typer av aktiviteter, till exempel studiecirklar och informationskvällar.  Kontakta gärna Susanna så hjälper hon till med att arrangera och marknadsföra aktiviteten. Hon nås på susanna.jordan@sv.se eller 070-626 9 270.

Nina Glattfelder från företaget Veolia, som jobbar med vatten, värme och återvinning av avfall, berättade att de gärna ställer upp när lokalavdelningar vill ordna skrotinsamlingar. Det finns möjligt att ha olika skrotklasser vid samma insamling och det går att blanda olika typer av skrot i samma container för vidare sortering på återvinningsstationen.

- Vi löser det mesta med kontakt och dialog, sade Nina Glatterfelder.

Kontaktuppgifter till Nina Glattfelder:  070-388 45 67, 0171-40 08 19 eller nina.glattfelder@veolia.com