Kvällen började med mat från Tre sjöars kök innan programmet vid scen tog vid. LRFs regionordförande Per Willén hälsade välkommen med reflektioner kring torkan, bakgrunden till mötet och beröm till myndigheterna att de snabbt förstått problematiken.

- Jag tycker att ni på länsstyrelsen har varit exemplariskt duktiga på att tidigt se problemen och ni har talat om för oss lantbrukare att alla avvikelser som är torkrelaterade de ser ni, men ni kommer inte sätta några sanktioner på dem. Det är skönt att få budskapet att nu hjälps vi åt att göra det bästa av situationen, sa Per Willén och lämnade efter inledningen ordet vidare till landshövding Maria Larsson.

- Jag har hoppats på regn varje väderleksrapport i sommar, även att jag inte är lantbrukare själv, sa Maria Larsson.

I sitt anförande lyfte hon att det blivit tydligt hur viktigt det är med en inhemsk matproduktion och att det finns en plan för ökad produktion i och med livsmedelsstrategin. Maria beskrev också hur länsstyrelsen gick upp i stab (krisberedskap) i somras med dagliga möten, goda kontakter med samarbetspartners, bland andra LRF, och myndigheter som Jordbruksverket och Näringsdepartementet. Ett annat viktigt uppdrag har varit att sprida information till lantbrukare om förändringar i regelverken.

Länsstyrelsens avdelningschef Anita Norén tog tjuren i hornen och gick raskt in på stödutbetalningarna när det var hennes tur att prata.

- Vi vet att de är jätteviktiga för er och att ni väntar på dem, sa Anita Norén.

Årligen är det cirka 200 miljoner kronor som betalas ut i EU-ersättningar i Örebro län. Cirka 25 miljoner kronor är kvar att betala ut från tidsperioden 2015-2017. Tekniska problem har orsakat förseningen och prioriteringen som länsstyrelsen nu gör är att betala ut årets ersättningar först för att därefter betala ut resterande belopp.

- Vår förhoppning är att hälften av resterade stöd ska vara utbetalda på den här sidan årsskiftet, säger Anita Norén.

Lennart Nilsson, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse, berättade om LRFs myndighetskontakter och fick applåder för vunna framgångar. Till exempel den snabba dispensen att skörda trädor och kantzoner.

- Vi har fått ett fantastiskt genomslag för "välj svenskt", berättade Lennart och pratade vidare om bra marknadskontakter och marknadsföringen av svenska livsmedel under torkan.

Lennart presenterade också LRFs skördeenkät som 4255 lantbrukare svarat på. Undersökningen visar att mer än hälften av spannmålsskörden har torkat bort i sommar för 50 procent av de svenska bönderna. Och var tredje djurhållare funderar nu på att minska antalet djur på grund av grovfoderbrist. Klicka här för att se siffrorna för Örebro län.

Talare var också Fredrik Gehrke från Maskinringen, Lisa Schneider, en av administratörerna för Facebookgruppen Foderhjälpen och Ewa Lööw, Arla.

Framträdandena finns filmade och går att se i sin helhet på LRF Örebros facebooksida.

Efter föredragen uppmanade Per Willén till mingel och att ta chansen att prata med alla utställare.

- Vi ska hjälpa varandra att klara oss igenom det här så bra som möjligt. Det är ingen idé att överutfodra gamla dikor. Kan vi byta kvalitéer så tycker jag vi ska försöka uppmuntra det också, avslutade Per Willén varpå sorlet raskt steg i lokalen.

Röster från minglet under kvällen
 

Fr.v. Leif Bergman, Per-Olof Södergren, Kristin Södergren och Louise Ryberg.

Per-Olof Södergren mjölkproducent från Karlskoga
- Vi skördar fortfarande. Det är svårt att veta konsekvenserna än om jag behöver köpa foder eller ej. Jättekul att höra länsstyrelsens engagemang. Det känns bra att åka hem när myndigheterna gör vad de kan.

Kristin Södergren, Karlskoga
- Jag är imponerad att så många utställare är här, men saknar några stora banker.

Leif Bergman från Dyltabruk, lammproducent och tidigare grisuppfödare.
- Jag har skördat en del trädeshö och slåtteräng, nu handlar det om att byta upp kvalitéer. Det stora problemet nu kommer för gris- och hönsnäringen med stigande foderpriser.

Louise Ryberg, Scan
- Det är först nu många lantbrukare börjar foderplanera. Alla har haft fullt upp. Det tar nog någon månad till innan man vet det faktiska läget. Det finns ett stort intresse från konsument, det gäller att ta tillvara det.

Fr.v. Lena Wennerlund och Lena Holm.

Lena Wennerlund, Gjensidige försäkringar
- Vi är här för att vi bryr oss om lantbrukarna. Vi erbjuder en ekonomisk trygghet.

Lena Holm Gjensidige försäkringar
- En sådan här kväll skapar samhörighet, men ger också oss som jobbar med lantbruk en större förståelse för läget.

Kjell Svahn, nötköttsproducent, Vintrosa
- Det är positivt att träffa kollegor som vill stötta varandra. Och så får man information om vad som händer. Det är alltid intressant.

William Lööw, bondekompis och mjölkproducent, Örebro
- Jättebra möte som ligger bra i tiden. Roligt att vi kan ge så bra beröm till länsstyrelsen. Det kan annars vara en tyngd i ryggsäcken. Vi jobbar med varandra. Hemma hos oss kunde vi skjuta fram en kontroll när vi var mitt i skörd och höstbruk. Det viktigaste är att det blir verkstad av livsmedelsstrategin. Vi har potential att öka djurantalet i Sverige.

Ewa Lööw, mjölkproducent och förtroendevald i Arla, Örebro
Ewa och William är överens.
- En del lantbrukare är rädda för länsstyrelsen och kontroller, det kan vara droppen som rinner över, tillägger Ewa och lyfter fram att de uppskattar att länsstyrelsen varit tillmötesgående.