För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd på länsstyrelsen som ska vara ett stöd för landshövdingen och myndigheten. Insynsrådets ledamöter utses av regeringen på förslag från landshövdingen och är personer som är allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och har god regional förankring. En av de åtta ledamöterna är Per Willén, LRF Örebros ordförande.

Familjen Bråtner utanför Åtorp har en nybyggd lagård där djuren flyttade in i början av juni. Deras redogörelse blev en bekräftelse på att torkan blir väldigt kostsam även för de företag som lyckats få ihop foder till vintern. Bråtners räknar med att fodret de skördat ska räcka, men det kostar minst 1,5 miljoner kronor extra för deras företag.

- Vi tittade på lagården och hörde hur torkan drabbat dem. Som nyinvesterade så är man redan extra hårt ansatta ekonomiskt, så effekterna kommer sitta i länge. Bråtners berömde även Länsstyrelsen för ett bra tillmötesgående med dispenser och kontroller, säger Per Willén.

På gården har de nyligen även lyckats inhysa 100 mjölkkor extra, efter en lagårdsbrand i närheten. Det ska vara tillfälligt och löst innan installningen. Familjen Bråtner har även varit aktiva i brandbekämpningen av en skogsbrand i området.

- Just brandberedskapen var ett stort diskussionsämne för det fortsatta studiebesöket. Efter gårdsbesöket besökte Insynsrådet ett brandområde i Finnerödja, där vi fick en bra diskussion med insatsledaren från Nerikes Brandkår, säger Per Willén.

För LRF mynnar studiebesöket ut i ett möte med länsstyrelsens krisberedskapsavdelning tillsammans med Nerikes Brandkår. Syftet är ökad kännedom om varandras organisation och kontaktnät (vem kan göra vad) för ökad beredskap i framtiden.

Ledamöter i Insynsrådet
Andreas Svahn, Ordförande Region Örebro län
Daniel Lindkvist, HR- och Kommunikationschef, Cambrex
Annika Johansson, Regionchef Unionen Bergslagen
Ola Karlsson, Oppositionsråd Region Örebro län
Britt Nordström, Regionchef Teknikföretagen
Lars-Axel Nordell, Riksdagsledamot
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Per Willén, Ordförande LRF Örebro