Artikeln publicerad i Nerikes Allehanda 11 september 2018.

Skillnad på mark och mark

Åkermarken har varit skyddad mot generell exploatering sedan miljöbalken infördes 1999. Det har inte hindrat byggnationer i nämnvärd omfattning, eftersom ingen riktigt vågat tillämpa den. Vi förstår att det är svårt att ha en nollvision om byggande på åkermark, men det finns stora skillnader på avkastningsvärdet på åkermark. Dessa skillnader är inte så lätta att belägga, men det måste göras.

Miljöbalken har hittills bara tillämpats för att begränsa jordbrukets miljöbelastningar. Det kan ha ett samband med att jordbruket och livsmedelsproduktionen under tiden fram tills nu har nedgraderats i betydelse, eftersom "maten finns i affären". Som jordbruksföretagare borde man kanske ha gett upp för länge sedan, och det har många gjort, men äntligen så kan vi som är kvar känna den vändning i opinionen som vi har trott på hela tiden.
 
Med en nationell livsmedelsstrategi och en regional handlingsplan för dess genomförande, så finns det äntligen en ljusare framtid för jordbruket i Örebro län. Insikten om jordbrukets och åkermarkens betydelse har blivit ordentligt belyst den här extremt torra sommaren. Vi kan inte ta något för givet!

Den kombiterminal som Örebro kommun vill förlägga till Törsjö, på den östra sidan av järnvägen, är i vår mening inte möjlig att bygga på grund av miljöbalken. Trots att markägaren vill nyttja sin mark på det sättet, tillsammans med Örebro kommun, så måste det prövas enligt miljöbalkens villkor för samhällsnytta. Även om Örebro är ett logistikcentrum så är Hallsberg den plats som pekas ut som regionens och Sveriges riksintressanta kombiterminal - inte den eventuella Törsjö-etableringen. Det har avgörande betydelse när man ska väga samhällsintressen mot varandra. Livsmedelsproduktion eller asfaltering.

Vi ska inte tillåta exploatering enbart med motivet att "vi växer så fort just nu". Att bebygga bästa åkermarken i Örebro eller Kumla, för att "spara" den lite sämre åkermarken ute i skogsbygderna i Hällefors eller Askersund i stället, är att rejält såga av den gren som föder oss. Låt inte det ske!

Per Willén
Ordförande LRF Örebro län