Med ökad kunskap minskar du risken för olyckor samtidigt som arbetet blir både effektivare och roligare.

Sedan 2012 har Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län examinerat över 800 personer i motor- och röjsågsutbildningar. Nu erbjuds ett nytt tillfälle i och med höstens kurser.

- Våra deltagare anser att utbildningen gett bra och viktiga kunskaper i säkerhet och teknik. Även de mest erfarna skogsarbetare har insett nyttan av att repetera och få kunskap kring säkerhet och nya tekniker som underlättar arbetet i skogen. Inte minst får du ett intyg på vad du kan, säger Fredrik Wallin på Studieförbundet Vuxenskolan.

Utbildningarna vänder sig främst till dig som återkommande använder röj- eller motorsågen i arbetet eller på fritiden. Målet är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA + RB enligt kraven inom Säker skog och för motorsåg körkort A + B.

Kurserna startar löpande under hösten vid full grupp.

Läs mer om respektive körkort


Röjsågskörkort.pdf

Motorsågskörkort.pdf

Anmälan

www.sv.se/orebro eller
telefon 019-611 94 80