LRF bjöd in till mötet med syftet att samla företrädare för branschen, summera nuläget inom svensk köttproduktion och diskutera hur branschen kan jobba för att öka försäljningen av svenskt kött. Närvarande på mötet var Fåravelsförbundet, Östgötalamm, Grisföretagarna, Nötköttsproducenterna, Närkes slakteri, Närke kött, KLS Ugglarps, Skövde slakteri, Svenska Köttföretagen, LRF Örebro, LRF Östergötland och LRF Södermanland. Från LRF deltog Per Willén, Lars Eric Anderson, Jeanette Blackert, Sofia Persson, Christin Larsson och Kjell Johansson

Slutsatserna kan kokas ned till att alla led i kedjan behöver arbeta för att försäljningen ska öka.

En nyckelfaktor är god kommunikation. Dels mellan producent och slakteri, men också hela vägen ut till konsument så att hen ser de mervärden som svenskt kött står för. En annan viktig faktor är att producenterna måste kunna leverera de volymer och kvalitéer som marknaden efterfrågar. Men då behöver bonden få veta vilka kvalitéer som efterfrågas. Jämn kvalitet på köttet är också av stor betydelse. Något som både producentled och slakteri behöver jobba med.

Nästa steg blir att ha en dialog med handeln, som inte var representerade vid detta möte.