Samtalen gick till personer som har varit medlemmar i LRF i två år – de är relativt nya men har hunnit skaffa sig en bild av organisationen.

- Samtalen var mycket positiva, säger Lars Eric Anderson i regionstyrelsen. Jag hörde inget negativt och samtliga kontaktade ville fortsatt vara med i LRF.

Gudrun Haglund Eriksson fick också bra respons under sina samtal.

- De jag pratade med blev mycket glada för att vi kontaktade just dem. Många uttryckte att LRF gör ett bra jobb och att tillsammans är vi starka, säger Gudrun.

Under kvällen hann styrelsen prata med flera skogsägare som var väldigt positiva till LRFs engagemang kring ägande och brukande, vilket även påtalades är en fråga som LRF kan driva på ännu hårdare och tydligare.

Per Willén, ordförande i LRF Örebro tycker ringkvällen resulterade i givande samtal.

- Det var väldigt roligt att ringa. Samtalen blir en positiv kraft. Medlemmarna uppskattar att vi bryr oss och vi i styrelsen får kraft i arbetet framåt, säger Per Willén.

Har inte du blivit uppringd, men har tankar kring vad du vill att LRF ska jobba mer med eller idéer till förbättringar?
Läs mer om hur du kan påverka i LRF här!