Grattis till uppdraget Isabella! Vem är LRF Ungdomens nya ordförande?

- Jag är en snart färdigutbildad husdjursagronom som kommer från en hästgård utanför Fjugesta. Just nu gör jag praktik på LRF:s kontor i Bryssel där jag jobbar med jordbrukspolitik på EU-nivå, vilket är väldigt spännande. De beslut som fattas här har så stor påverkan på jordbruket hemma, så det är väldigt intressant att få ta del av hur arbetet här går till. Jag tycker även att det är roligt att jobba för bättre förutsättningar för att få in fler unga i branschen samt ökad konsumentmedvetenhet.

Berätta om årsmötet!

- Mötet var på Maskinringens kontor och Martin Petterson från Hushållningssällskapet var ordförande. Det blev en del förändringar i styrelsen då tidigare ordföranden Erik Eriksson och Magnus Karlsson tackade för sig och vi välkomnade Elisabet Johansson och Erik Carlsson som nya ledamöter. Så nu består styrelsen av mig, Hanna Olofsson som blev vald till vice ordförande, Regina Gustavsson, Sofia Huss, Elisabet Johansson och Erik Carlsson.

- Något som var kul vara att vi fick mycket positiv feedback på de aktiviteter vi hade förra året. Bland annat efterfrågades uppföljning på både CAP-träffarna och buggkursen. I år var även första gången vi hade årsmöte på en lördag eftersom vi ville kombinera det med årets julbord, vilket blev väldigt lyckat!