När deltagarna summerar läget blir det en splittrad bild. Vissa delar i länet fick inte en droppe regn under hela sommaren. Skördarna blev därefter. I andra delar blev det, efter omständigheterna, rätt ok. Regionordförande Per Willén konstaterade attsommaren blev besvärligt för många.

- Vi behöver prata om vad vi kan göra för att lindra effekterna av torkan. Se till era grannar, visa omsorg och fråga hur de har det. Många ställer också upp och kan vi hjälpas åt kan det nog gå bra ändå, säger han.

När deltagarna får berätta varför de engagerat sig i LRF är diskussionen i full gång. Några anser att LRF kan mobilisera kraft och förbättra villkoren för landsbygden, ägande- och brukanderätten för skog och mark. LRF är stark röst som hörs. Andra säger att de har fått möjligheten att stärka sina kunskapen kring ekonomi och bokföring, och annat.

Viktigast är ändå att sprida en positiv bild och visa på de möjligheter som finns inom den gröna näringen. Många brinner idag för bra mat, djur och natur. Nu finns en möjlighet att tala om lokalproducerade kvalitetsprodukter och självförsörjning. Genom att sätta maten i fokus kan vi också fånga de unga och öka aktiviteterna i skolana värld – från de tidigaste åldrarna upp till högskolan.