Åke Brynolfsson har visat prov på både medmänsklighet och osjälviskhet, vilket är kriterier för att tilldelas ett grönt hjärta, när han stöttade en kollega under en svår period. Genom Åkes hjälp har personen i fråga fått både praktisk hjälp men även ett medmänskligt stöd vilket har varit ovärderligt för denne att komma vidare i livet.