För strukturkalkning inom lantbruket ser Länsstyrelsen gärna att lantbrukare söker i samverkan med ett lokalt vattenvårdsförbund eller kommun.

Som enskild företagare kan du söka pengarna genom Hjälmarens vattenvårdsförbund. Kontakta i så fall så fort som möjligt Mia Andersson, vattensamordnare, tel.  070-237 50 20
eller mia.andersson@hjvvf.se.

Sista ansökningsdag för 2019 är den 28 februari. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel och angelägenhetsgrad.

Länsstyrelsens hemsida finns mer information.