Fysiska möten och bra kanaler för medlemskommunikation är viktigt, tyckte deltagarna. I gruppdiskussionerna fördes också samtal kring samverkansformer med andra organisationer och hur LRF kan visa lantbrukets verklighet för politiker och därmed påverka politiska beslut. Även mer administrativa organisationsfrågor togs upp, till exempel maxtid på förtroendeuppdrag och arvodering.

- Det är rolig att så många kom och är beredda att delge sina tankar idéer. Det var en stor bredd på deltagarna när det gäller bakgrund och erfarenhet, vilket resulterade i nya spännande inspel till medlemsdialogen, berättar processledaren Karin Andersson.

Dialogen om LRF:s utveckling pågår just nu i hela landet. Bakgrunden är ett beslut på LRF:s riksförbundsstämma förra året, som säger att LRF ska genomföra en bred medlemsdialog om framtidens folkrörelse, eftersom organisationen varit uppbyggd på liknande sätt sedan starten 1929 samtidigt som samhället förändras. Medlemsdialogen startade hösten 2018 och pågår fram till och med 29 mars 2019.

Vad händer nu?

Efter den 29 mars sammanställs materialet som samlats in, vilket blir grunden till en remiss som skickas ut i september. Målet är att 12 000 medlemmar ska ha kommit till tals. Till LRF:s riksförbundsstämma år 2020 kommer det att finnas ett förslag till beslut.