Vid LRF:s regionstämma i Örebro antog fullmäktige enhälligt ett uttalande om de trakasserier och hot som djurrättsrörelsen utsätter lantbrukare för.

Stämmouttalande
Det finns krafter i landet som vill stoppa all form av djurhållning – allt från sällskapsdjur, ledarhundar, försöksdjur, till lantbrukets produktionsdjur.

För att nå det målet så nöjer man sig inte med demokratiska metoder, utan tar allt oftare till rent kriminella handlingar.

Det är en grupp kriminella personer som i djurrättsrörelsens namn begår trakasserier och hot mot lantbruksföretag och lantbruksföretagare. Dessa hot kan bestå av intrång, stöld av djur, eller hot och trakasserier av lantbrukare och dess familj, barn, anställda och rådgivare. Personerna som utför dessa handlingar är inte aktivister – de är terrorister.

Företagare som bedriver fullt lagliga verksamheter ska inte behöva utstå brottsliga attacker. Rättsväsendet och politikerna måste agera, och hela samhället måste säga ifrån.

Örebro läns bönder, samlade till regionstämma med Lantbrukarnas Riksförbund, kräver kraftfulla åtgärder från regering, riksdag, polis och rättsväsende för att snarast sätta stopp för dessa brottslingar!

LRF-medlemmar i Örebro samlade till Regionförbundsstämma 2019-03-19