Under programmet presenterade Svenska Kraftnät och Energimyndigheten bakgrunden till den nationella prövningsplanen. Mälarenergi Vattenkraft AB berättade om miljöfonden, som kan ersätta en del av prövningskostnaderna, åtgärdskostnaderna och produktionsförlusterna för vattenkraftsägare som ansluter sig till den nationella planen. Mälarenergi är ett av de åtta företag som är grundare till fonden. Svensk Vattenkraftförening, SVAF, pratade om problematik och möjligheter med den nya lagstiftningen och länsstyrelsen berättade om hur anmälningsprocessen går till.

- Det var en mycket bra och givande träff, berättar Erica Pershagen som är vatten- och miljöansvarig på LRFs regionkontor och tipsar om att det planeras för ett samrådsmöte i Örebro den 21 maj 2019.

LÄS MER: Ny lag kräver miljöprövning av vattenkraften