De närmare 90 delegaterna fick en framtidsresa med docent Per Frankelius från Linköpings Universitet, AnnaKarin Landin, Hushållningssällskapet, Johan Hedström, Lavigruppen, Isabella Odmark, LRF Ungdomen i Örebro och Lennart Nilsson, LRF:s riksförbundsstyrelse.

Slutsatsen blev att vår tid är nu. Efter sommarens torka finns ett starkt intresse för lokalproducerad mat och den svenska bonden. Se till att på alla sätt stärka dig och ditt företag, uppmanade samtliga. Skapa nätverk med kollegor, konsumenter och handeln. Ensam är inte stark och med bra nätverk kommer man längre. Se också vad andra gör, i andra regioner och länder. Den som hänger med i utvecklingen står också starkare.

Tysslinge-Örebro LRF avdelning hade skrivit en motion om de intrång lantbrukare drabbas av, inte sällan med skördebortfall och stora återställningskostnader. De ville att LRF skulle ta fram en nationell checklista som stöd för den enskilde.  Men regionstyrelsen menade att situationerna skiljer sig åt och egentligen är unika. Dessutom finns detta material redan – även om det är svårt att hitta på LRF:s hemsida.

– Vi ger kommunikationsavdelningen i uppdrag att snarast presenterar material på ett bättre sätt, så att våra medlemmar och företagare kan få fram det de behöver för att klara sin vardag, sa regionordförande Per Willén.

Stämman avslutades med att delegaterna enhälligt ställde sig bakom kravet på hårdare tag mot terroristerna som hotar barn, bönder, anställda och anhöriga. Djurrättsaktivisternas terror hotar på sikt matförsörjningen i landet. Därför kräver LRF Örebro att rättsväsendet och politikerna agerar med kraft och tydlighet.

På stämman deltog Lennart Nilsson från LRF:s riksförbundsstyrelse.

Vi gratulerar årets pristagare.

Årets lokalavdelning blev Ljusnarsbergs LRF-avdelning.

Till årets lantbruksföretag utsågs Jan-Olov och Therese Spjuth

Silvernålar fick Britt-Marie Gran, Lennart Einarsson och Jörgen Johnsson.

Regionstyrelsens nyinstiftade hederspris gick till AnnaKarin Landin, Hushållningssällskapet.