På onsdag morgon den 24 april klockan 9.00 blir det en informationsträff i Glasrummet på Yrkesutbildningscenter vid Campus Risbergska i Örebro. Då är alla välkomna som funderar på att arbeta med världens viktigaste jobb inom De gröna näringarna.

- Utbildningen är öppen att söka för alla i Sverige men man måste ansöka via sin hemkommun då det är hemkommunen som bestämmer om de kan betala för utbildningen, säger Linus Jonasson, enhetschef för Campus Risbergska / Yrkesutbildningscenter i Örebro kommun.

Studierna bedrivs på heltid under dagtid och utbildningen är en lärlingsutbildning. Mer än halva utbildningstiden är arbetsplatsförlagt på ett företag i branschen. Utbildningsanordnaren ansvarar för att ordna praktikplatser.

Lära sig producera mat

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska moment. Utbildningen är  individanpassad utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Kvinnerstagymnasiet räknar med att eleverna tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

I utbildningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter.  Eleverna får lära sig att producera spannmål, mjölk och kött men också om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård.

Maskiner, djur och olika grödor

Eleverna får även kunskaper om växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa. Utbildningen ger kunskap om att förbereda jorden, så och skörda liksom hur grödor ska lagras. De får lära att arbeta med de maskiner som används i ett lantbruk, hur de fungerar och sköts men också att utfodra och sköta alla djur som kan finnas på en gård.

Startdatum för lärlingsutbildningen är satt till den 26 augusti 2019 och kommer att pågå under 40 veckor. Efter genomförd utbildning kan eleverna söka sig till yrken som lantbrukare, avbytare eller driftledare.

Läs mer om utbildningen på Lantbruk – lärlingsutbildning