Med på mötet var även Örebro kommuns säkerhetssamordnare, som också jobbar med våldsbejakande extremism.

- Polisen förstår lantbrukares oro och uppmanar till kontakt med polisen om man är orolig. Likaså, om man ska anordna ett kosläpp eller annan publik aktivitet är det bra att ta kontakt med polisen innan så att de känner till aktiviteten, berättar Maria Mehlqvist som ansvarar för omsorgsfrågor på LRFs regionkontor. 

Stark demonstrationsrätt

Demonstrationsrätten är väldigt stark i Sverige och grundlagsskyddad. Det innebär att polisen inte kan eller ska avbryta en demonstration, om det inte blir våldsamt eller sker olaglig aktivitet i samband med demonstrationen.

När det gäller olaga intrång och hemfridsbrott så är det aldrig tillåtet att ta sig in i någons hus eller tomt i anslutning till huset. Olaga intrång är aktuellt om någon tar sig in i ett djurstall. Att befinna sig på en gårdsplan kan vara en gråzon, beroende på hur gården ser ut och om det finns en genomfartsväg eller liknande.

Råd från Polisen

- Ett råd från polisen är att om man får ovälkommet besök på gårdsplanen tala om att man vill att personerna avlägsnar sig. Man kan även kontakta polisen om man känner obehag, säger Maria Mehlqvist.

Inför kosläpp är det bra att förbereda sig noga och spärra av områden där man inte vill ha besökare.

- Ett annat tips från polisen är att se till att ha ett bra lokalt nätverk som man snabbt kan komma i kontakt med om något händer. Det är också viktigt att tänka på att alltid behålla lugnet och inte konfrontera demonstranter. Slutligen är uppmaningen att alltid göra en polisanmälan om man blivit utsatt för något, avslutar Maria Mehlqvist.