En nyckelfråga är attityden till lantbruket. Vi bidrar till många samhällsnyttor från lantbruket (biologisk mångfald, öppna landskap, arbetstillfällen etcetra), men framförallt producerar vi mat och ur det perspektivet behöver vi vara tydliga med att basproduktionen behövs. Vi är en resurs och ska inte ses som en belastning. LRF vill se en attitydförändring från samhället, konsumenter och beslutsfattare. Det LRF önskar från politikerna är att de ska bidra med att stävja debatten, bland annat om att kon är en klimatbov och att minskat köttätande är lösningen på klimathotet, säger Per Willén.

En annan viktig fråga är hur fler unga ska se en framtid inom de gröna näringarna. Här behöver vi också hjälpas åt för att ändra attityden till näringen, att få fler att se att det är en framtidsbransch. Kunskapen behöver höjas inom utbildningsväsendet så att unga får rätt förväntningar på yrket.

Dagen avslutades med ett studiebesök hos Johan Linderkers, i LRFs regionstyrelse. Johan bedriver mjölkproduktion, cateringsverksamhet och småskalig livsmedelsprioduktion.  Han berättade hur vardagen som företagare inom de gröna näringarna ser ut.

Dialogen under mötet var god och politikerna förstod vår utgångspunkt.

Text: Maria Mehlqvist