Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt inom ett beslutat geografiskt område runt Kvissmaren. E-post och SMS skickas ut till medlemmar i berörda lokalavdelningar, informationen innehåller en länk som går till Länsstyrelsen webbplats med instruktioner, villkor och rekommendationer.

Det är viktigt att de som nyttjar möjligheten att skyddsjaga försäkrar sig att man har mark och jakträtt inom det avgränsade området samt följer Länsstyrelsens de regler som finns i beslutet. Bland annat ska antalet fällda tranor rapporteras med platsbestämning och vilken gröda som odlas.

Lässtyrelsens sida uppdateras kontinuerligt under tidsperioden. Klicka på länken och läs mer.

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/trana-gas-och-sangsvan/skyddsjakt-efter-trana-i-kvismareomradet.html

Det är ett ovanligt beslut som Länsstyrelsen fattat på eget initiativ efter ett remissförfarande där LRF Örebro yttrat sig.  LRF Örebro vill följa upp hur denna möjlighet nyttjas och hur den uppfattas av berörda lantbrukare. Delge gärna synpunkter till anna.aman@lrf.se