I Pålsboda, strax söder om Örebro, går Mahmoud Adam och längtar efter ett arbete inom lantbruket. Han är utbildad agronom från Sudan med specialisering inom djurproduktion. För att spetsa det hela läste han till en masterutbildning inom fjäderfäproduktion.

– Jag vill inget annat än att hitta ett arbete inom livsmedelsproduktionen. Att få arbeta med det jag är utbildad för och kan – det är min dröm, berättar Mahmoud Adam.

Under flera år arbetade han på en hönsgård med omfattade äggproduktion i staden Khartoum som ligger i Sudan. Oroligheter tvingade dock familjen på flykt. Väl i Sverige, efter SFI-studier kom han att arbeta som studiehandledare för nyanlända barn som talade arabiska.

– Det är ett bra och viktigt arbete, men inget jag är utbildad för. Jag vill arbeta med ägg- och kycklingproduktion. Finns det plats på en mjölkgård är det också intressant, eftersom jag en gång också arbetade med kor, berättar Mahmoud Adam.

Kunskaperna och handlaget är det inget fel på. Däremot har utrustning, maskiner och teknik förändrats, något man får lära sig hantera efter hand.

LRF har arbetat med integrationsfrågor ända sedan flyktingvågen 2015, genom att starta mötesplatsen ”Det gröna näringslivets integrationsforum” och integrationsprojekt under namnet ”Landet runt”, ett arbete som fördjupas genom ”Nya nätverk för jobb på landet”.

– Vi arbetar för att skapa möten mellan företagare och arbetsförmedlare som ska ge förutsättningar för bra matchningar, säger Susanna Jordan som arbetar med ”Nya nätverk för jobb på landet”.

Satsning är bra både för Det gröna näringslivet, landsbygd och nyanlända i hela landet. Projektet pågår fram till 2020 års utgång, med verksamhet över hela landet. Arbetet finansieras med egna medel från LRF och bidrag på 10 miljoner kronor från Tillväxtverkets regeringsuppdrag ”Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet”.