På fredagen tog den politiska ledningen inom gymnasieutbildningen i Örebro emot LRF. Runt bordet fanns även förvaltningschef, gymnasiechef och gymnasiestrateg. Samtalet kom till efter det öppna brev som LRF lämnade in tidigare i höstas.

Skolledningen berättade om det inriktningsbeslut som tagits där vissa förändringar föreslås. Men slutsatsen ändå är att Örebroregionen även i fortsättningen kommer att ha en naturbruksutbildning.

– Vi välkomnar att man ser seriöst på naturbruksutbildningen, och att vi får vara med och utveckla utbildningen i dialog med kommunen, säger Per Willén, regionordförande för LRF och tillägger.

– Det viktiga för oss är att kommunen ser utbildningar för den gröna sektorn som viktig, även för samhället. Och att vi får fortsätta dialogen om själva utformningen, främst av de praktiska delarna i utbildningen. Vi vill att ungdomar, unga vuxna och även spårbytande vuxna ska ha möjlighet att skaffa den kompetens som behövs för sitt yrke eller företagande.

Att Kvinnersta som plats kommer att förändras är en sekundär fråga. LRF ser det som positivt att naturbukselever kommer tillsammans med andra utbildningar, för att ta en bättre plats i samhället. Förhoppningsvis får även andra elever kontakt med Den gröna näringen på ett mer naturligt sätt.

– Det viktiga för en utbildning är resultatet, och den kvalitén ska vi se till att säkra, summerar Per Willén.

Förslaget som Örebro kommun arbetar vidare med innebär att smådjursprogrammet läggs ned. Denna del kan hamna på REAL-gymnasiet. Inriktningarna häst och skog ska utvecklas inom nuvarande former medan naturbruk ska reformeras. Teoretiska ämnen kommer att läsas i stan medan den praktiska delen ska ske i samarbete med näringen.

Även organisatoriskt kan det bli förändringar. Naturbruksutbildningen kan komma att föras över till en annan enhet. Med start hösten 2021 kan nystarten vara på plats. Personalen på Kvinnersta har informerats om inriktningsbeslutet och de föreslagna förändringarna.