– Dagen kännetecknades av konstruktiva diskussioner och positiv feedback som kommer att hjälpa Agro Örebro att sätta fokus inför nästa år, sa Per Willén, regionordförande för LRF Örebro som var nöjd med den stora uppslutningen från lantbruks- och livsmedelsföretag såväl som från offentliga aktörer.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och landshövding Maria Larsson inledde dagen med att understryka vikten av samarbete och att ha en gemensam målbild för att kunna nå målen i den nationella Livsmedelsstrategin och i den regionala livsmedelshandlingsplanen.

Hur lantbruks- och livsmedelsföretagen ska få tillgång till rätt kompetens för att kunna driva och utveckla sina verksamheter är en knäckfråga liksom hur de administrativa bördorna kan lättas. Transparens i produktionen och information till allmänheten har blivit allt viktigare. Konsumenten vill med egna ögon se var maten kommer ifrån och att djuren mår bra.

– Agro Örebro kommer att arbeta vidare frågan om attraktionskraft och kompetenskraft för att öka konkurrenskraften för länets lantbruks- och livsmedelsföretag, konstaterar Per Willén. En fråga han lyfter, och som måste lösas är lantbruksföretagens möjligheter att kunna finansiera sina utvecklingsprojekt med lån och investeringskapital.