Regeringen har beslutat att livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att barn till personer som jobbar inom sektorn har rätt till omsorg när förskolor och grundskolor stänger. Det innebär att du som arbetar inom lantbruket måste anmäla ditt behov till Örebro kommun.

Anmälan görs via en e-tjänst på denna sida:

Samhället förbereder sig för att läget med Corona och Covid -19 kan förvärras. En lag gör det nu möjligt, att vid extraordinära händelser som ett drastiskt försämrat smittläge, tillfälligt kunna stänga förskolor, skolor och fritidshem.

Gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan har redan övergått till distansundervisning. Men om förskolor och grundskolor ska stänga måste det finnas ett regelverk som garanterar omsorg för de barn vars föräldrar har samhällsviktiga jobb.

Samhällsviktiga verksamheter
Regeringen har listat tolv sektorer: livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, militärt försvar, skydd och säkerhet, socialförsäkringar, kommunalteknisk försörjning, offentlig förvaltning, energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, information och kommunikation.

Örebro kommun förbereder sig nu för att kunna säkra samhällsviktiga funktioner genom att erbjuda förskola och fritidshem till yrkesgrupper inom samhällsviktiga verksamheter. Men vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner måste anmäla sina behov senast på fredag.

– Detta gör vi för att kunna prioritera vilka barn som vid ett kritiskt läge ska erbjudas plats i förskola eller fritidshem, säger Mikael Carstensen, programdirektör för barn och utbildning i Örebro kommun.

Primärproduktion av livsmedel
– Vi förbereder oss för tuffa prioritering. Det här är ett läge vi aldrig tidigare ställts inför men Örebro kommun jobbar för att ligga steget före, så långt vi kan, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd och ordförande programnämnd barn och utbildning Örebro kommun.

LRF har drivit frågan om att arbeten i livsmedelskedjan ska klassas som samhällsviktigt, och välkomnar regeringens besked.

– Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF som räknar med att medlemmarna får de förutsättningar som krävs för att kunna hålla igång en daglig produktion.

Anmälan görs via en e-tjänst på denna sida: